หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา

ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา

1 พันโท กมล ประจวบเหมาะ

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาคอื่นๆ

วันเข้ารับตำแหน่ง: วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

การศึกษา :

1 พันโท กมล ประจวบเหมาะ

 

 

 

 

ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาคอื่นๆเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
• สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาคอื่นๆเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

ข้อมูลการทำงานในสภา( การเข้าประชุม)
    

--ไม่พบข้อมูล--

กรรมาธิการ

--ไม่พบข้อมูล--  

 

1 พันโท กมล ประจวบเหมาะ

 

 

 

 

1 พันโท กมล ประจวบเหมาะ