หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา

ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา

1 นาย คณิพงษ์ แขวัฒนะ

สมาชิกวุฒิสภาแบบแบ่งเขต

วันเข้ารับตำแหน่ง: วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

การศึกษา :

1 นาย คณิพงษ์ แขวัฒนะ

 

 

 

 

ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกวุฒิสภาแบบแบ่งเขตเมื่อ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ.2557

ข้อมูลการทำงานในสภา( การเข้าประชุม)
    

--ไม่พบข้อมูล--

กรรมาธิการ

--ไม่พบข้อมูล--  

 

1 นาย คณิพงษ์ แขวัฒนะ

 

 

 

 

1 นาย คณิพงษ์ แขวัฒนะ