หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1 นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันเข้ารับตำแหน่ง: วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2557

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

การศึกษา :
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม Rhode Island School of Design รัฐโรดไอแลนด์สหรัฐอเมริกา

1 นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

 

 

 

 

ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2557

ข้อมูลการทำงานในสภา( การเข้าประชุม)
    

--ไม่พบข้อมูล--

กรรมาธิการ

--ไม่พบข้อมูล--  

 

1 นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร