ขอเชิญประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
“เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย”


1. เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมโดยยึดหลักความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองคนหนึ่งคนใดและ
2. ใช้ข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อการศึกษาวิจัย ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ ไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขาย หรือแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มคนหรือบุคคลใดๆ

 หน้าที่และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

1. ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตามความถนัดและสนใจขององค์กร
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอื่นๆ ในเครือข่าย
3. รับบริการวิเคราะห์ข้อมูลจาก “เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย”
4. ร่วมกิจกรรมต่างๆในหน้าเว็บไซต์ อาทิ การ rating ส.ส., การร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ฯลฯ
5. บริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (สำหรับสมาชิกทั่วไป)

ประเภทของสมาชิก

1.สมาชิกทั่วไป กรอกรายละเอียดการสมัคร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในหน้าเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.สมาชิกพิเศษ กรอกรายละเอียดการสมัคร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในหน้าเว็บไซต์ โดยเสียค่าใช้จ่าย 399 บาท ซึ่งสมาชิกพิเศษจะได้รับหนังสือสมุดพกจำนวน 1 ชุด (จำนวนจำกัด หรือ จนกว่าหนังสือจะหมด)

ประกอบด้วย
1. หนังสือสมุดพก ส.ส. และ ส.ว. ปี ‘54-’55  (จำนวน 2 เล่ม)
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ประชุมประจำปี ฯลฯ

การชำระเงิน

1. โอนเงินมาที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 218-234600-7 ชื่อบัญชี นายธนิก วิไลลักษณ์ จำนวนเงิน 399 บาท เพื่อเป็นค่าจัดส่งเอกสารให้สมาชิก
2. โปรดถ่ายเอกสาร/ถ่ายรูป/แฟ็กซ์ หลักฐานการโอนเงินส่งกลับมาตามช่องทางด้านล่าง
3. ส่ง e-mail ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร และโทรเพื่อยืนยันการส่งหลักฐานการโอนเงินตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ
แฟ็กซ์ : เบอร์ 02-6177626
โทร : 02-6177626 , 02-6176185
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :088-6516885 เวลา 09.00-18.00 น.
e-mail : tpd.in.th@gmail.com