ฤทธิ์ใบส้ม กับดาบสองในมือ กกต.

โดย ชนิกานต์ กาญจนสาลี

เมื่อ 1st May 2019

271

น่าจับตายิ่งกับอิทธิฤทธิ์ "ใบส้ม" ใบแรก ของการเลือกตั้งรอบนี้ โดยมี "สุรพล เกียรติไชยากร" ว่าที่ ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ประเดิมเป็นคนแรก หลังมีการบังคับใช้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เต็มรูปแบบ

สำหรับ “มติ” การให้ “ใบส้ม” นั้นเกิดขึ้นใน การประชุม กกต. เมื่อ 23 เมษายน โดยที่ประชุมกกต.มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร ของ สุรพล ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี (ใบส้ม) นับตั้งแต่ กกต.มีคำสั่ง หลังพิจารณาสำนวนสืบสวนที่คณะกรรมการสืบสวน ของสำนักงานกกตจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามารายงานแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของนายสุรพล เข้าข่ายผิด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 73(2) กรณี ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิวัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด

แม้ต่อมา สุรพลจะ ชี้แจงหลังมติของ กกต.ให้ใบส้ม ด้วยการยืนยันว่า เป็นการถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ในนามส่วนตัวไม่ใช่การถวายวัดหรือหรือชุมนุม ซึ่งวัดดังกล่าวก็ไม่ได้สวมใส่เสื้อพรรค หรือไปด้วยรถหาเสียง จึงไม่ใช่การให้เงินเพื่อหาเสียง รวมถึงการอออกมาย้ำว่าตามรัฐธรรมนูญพระสงฆ์ก็ไม่มีสิทธิออกเสียงจึงไม่มีการซื้อเสียงแน่นอน จึงอยากให้ กกต.กลางให้ความเป็นธรรม ทบทวนมติด้วยการไต่สวน พยานหลักฐานให้รอบด้าน ที่สุดแล้วก็ได้ได้มีการหารือกับฝ่ายกฎหมายของพรรคแล้วหรือและจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงกกต.ในบ่ายวันนี้ เพื่อให้ กกต.กลางทบทวนและพิจารณาให้รอบด้าน

อย่างที่ครั้งหนึ่ง ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสุงสุด เคยได้โพสต์ข้อมูลด้านกฎหมายใบเหลือง ใบส้ม ใบแดงกับผลการเลือกตั้ง ผ่านทางเฟซบุ๊ก Thanakrit Vorathanatchakul เมื่อวันที่ 30 มีนาคมไว้ว่า

"ใบเหลือง ใบส้ม และ ใบแดง กับผลเลือกตั้งที่อาจแปรเปลี่ยนนั้น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ. 2561 มีกระบวนการในการให้ใบเหลือง ใบส้ม (ใบแดงชั่วคราว) และใบแดง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยได้ตัดอำนาจของ กกต. ในการให้ใบแดง ซึ่งเป็นการเพิกถอนสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่เคยมีอยู่เดิม ให้เป็นอำนาจของศาลแทน และเพิ่มอำนาจใหม่ให้แก่ กกต. ในการแจกใบส้ม (ใบแดงชั่วคราว) ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวน ส.ส. เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนี้"

ดร.ธนกฤต ขยายความเข้าใจเรื่อง การให้ใบส้ม (ใบแดงชั่วคราว) ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ชัดๆคือ

"ก่อนที่กกต.จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งตามกรอบแห่งกฎหมายและเส้นตาย 150 วัน นับแต่วันที่ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. , พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว., พรป.ว่าด้วย กกต. และ พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับ แต่ด้วยความตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 225 และ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 132 กำหนดว่า ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้า กกต. เห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. คนใด กระทําการเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือ เที่ยงธรรม กกต. มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นไว้เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ กกต. มีคําสั่ง
(2) และในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนอยู่ในลําดับที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. ให้ กกต. มีอำนาจสั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่


คําสั่งของ กกต. ดังกล่าวนี้ ให้เป็นที่สุด ไม่สามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้

หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว แต่ไม่ได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้นตามคำร้องของ กกต. และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นได้

และเนื่องจากนายสุรพลเป็นผู้ได้รับการคะแนนเลือกตั้งมาเป็นลำดับที่ 1 ด้วยคะแนน52,165 คะแนน ซึ่งผลจากการให้ใบส้มคะแนนเลือกตั้งใหม่เขต 8 ทั้งหมดในวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.จะไม่นำมาคำนวณเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามไปด้วยนั่นเอง

เห็นได้ขัดว่า “ใบส้ม”มีความหมายสะเทือนมากกว่าแค่ตัว “ว่าที่ส.ส.” เพราะอาจจะส่งผลต่อกรรมการบริหารพรรค หรือพรรคการเมืองต้นสังกัด ได้อย่างสะเทือนเลื่อนลั่นเลยทีเดียวอ้างอิง
https://www.prachachat.net/politics/news-309172


ผู้เขียน


ชนิกานต์ กาญจนสาลี